Slotten sanitetsforening

Arkivnavn Slotten sanitetsforening
Arkivskaper Slotten sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/PA/1011
Reg.base ASTA
Publ. base  (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1946 – 1969
Type   virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste A-0011 Slotten sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Slotten sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord