Lag for lunge og hjertesyke i Porsanger

Arkivnavn Porsanger, LHL
Arkivskaper Lag for lunge- og hjertesyke i Porsanger
Arkivref. (id)
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 2001
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / helse
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord