Loppa sanitetsforening

Loppa sanitetsforening ble stiftet 15.9.1918. 

Arkivnavn Loppa sanitetsforening
Arkivskaper Loppa sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1010
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype 2 st. møteprotokoller
Tidsperiode 1946 – 1986
Type  virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Loppa
Språk Norsk
Ordningsgrad A-0010 Loppa sanitetsforening
Omfang 0,02 hyllemeter
Arkivliste Arkivportalen
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Loppa sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord