Kautokeino sanitetsforening

I arkivet finnes dokumentasjon fra aktiviteten til Kautokeino sanitetsforening 1919 – 1998. Oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Kautokeino sanitetsforening
Arkivskaper Kautokeino sanitetsforening
Arkivref. (id) SAMI/PA-1051
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, medlemsfortegnelser, årsmeldinger, saksarkiv, regnskap, fotografier, bøker, tidsskrifter, referansemateriale, korrespondanse, avisutklipp
Tidsperiode 1919 – 1998
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang  –
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)