Hakkstabben-Altneset sanitetsforening

Foreningen ble stiftet 20.3.1938 og nedlagt 1.10.2007. Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. 

Arkivnavn Hakkstabben-Altneset sanitetsforening
Arkivskaper Hakkstabben-Altneset sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1008
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1947 – 1960
Type virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,04 hyllemeter
Arkivliste A-0008 Hakkstabben-Altneset sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Hakkstabben-Altneset sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord