Frakfjord sanitetsforening

 Frakfjord sanitetsforening ble stiftet 26.2. 1926. Arkivet oppbevares ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Frakfjord sanitetsforening
Arkivskaper Frakfjord sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1007
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1946 – 1998
Type virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,02 hyllemeter
Arkivliste A-0007 Frakfjord sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Frakfjord sanitetsforening
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets og flere lokallag i fylket ble avlevert til Fylkesbiblioteket i Vadsø i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta i 2004. Styret vedtok også at en god del protokoller som inneholder sensitive opplysninger kan knyttes til bestemte personer eller familier skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Stikkord