Bustad sanitetsforening

Arkivet oppbevares ved Måsøy museum.

Arkivnavn Bustad sanitetsforening
Arkivskaper Bustad sanitetsforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1956 – 1969
Type virksomhet Kvinneorganisasjon
Sted / område Bustad i Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i   Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord