Berlevåg Røde Kors

Arkivmateriale etter Berlevåg Røde Kors Sykestue oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Berlevåg Røde Kors
Arkivskaper Berlevåg Røde Kors
Arkivref.(id) A-3
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, regnskapsprotokoller og – journaler, hovedbøker m.m.
Tidsperiode 1934 – 1969
Type virksomhet Humanitære og sosiale organisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 1,0 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord