Vest-Finnmark Idrettskrets

I 1945 ble det bestemt at Finnmark Distriktslag for Idrett skulle deles i to kretser. Som følge av dette ble Vest-Finnmark Idrettskrets stiftet i 1946.  Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag for Idrett og Aust-Finnmark Idrettskrets.

Arkivnavn Vest-Finnmark Idrettskrets
Arkivskaper Vest-Finnmark Idrettskrets
Arkivref. (id) FMFB/PA/1042
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1946 – 1971
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Vest-Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Ordnet og katalogisert A-0042 Vest-Finnmark Idrettskrets
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll for styre og arbeidsutvalg 1946-1951
Møteprotokoll for styre og arbeidsutvalg 1951-1961, part 1
Møteprotokoll for styre og arbeidsutvalg, 1951-1961, part 2
Møteprotokoll for arbeidsutvalg 1961-1971, part I
Møteprotokoll for arbeidsutvalg 1961-1971, part II
Møteprotokoll for kretsting 1960-1971
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Se også arkivene Finnmark Distriktslag for Idrett (møteprotokoll er digitalisert) og Aust-Finnmark Idrettskrets (møteprotokollene er digitalisert)

 

Stikkord