Stedsutvalget for bedriftsidrett i Berlevåg

Arkivnavn Stedsutvalget for bedriftsidrett i Berlevåg
Arkivskaper Stedsutvalget for bedriftsidrett i Berlevåg
Arkivref (id) A-51
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1971 – 1973
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord