Finnmark Distriktslag for Idrett

Finnmark Distriktslag for Idrett ble stiftet 27. april 1919 i Kirkenes. I 1945 ble det bestemt at Finnmark skulle deles i to idrettskretser, Aust-Finnmark Idrettskrets og Vest-Finnmark Idrettskrets. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Vest-Finnmark Idrettslag og Aust-Finnmark Idrettslag.

Arkivnavn Finnmark Distriktslag for Idrett
Arkivskaper Finnmark Distriktslag for Idrett
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1040
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll for styre, arbeidsutvalg og fylkesting
Tidsperiode 1919 – 1940
Type virksomhet Idrettsforening
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert  A-0040 Finnmark Distriktslag for Idrett
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokoll 1919-1940
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)
Se også arkivene etter Vest-Finnmark Idrettslag (møteprotokollene er digitalisert) og Aust-Finnmark Idrettslag (møteprotokoller er digitalisert)

 

Stikkord