Berlevåg arbeideridrettslag

Arkivnavn Berlevåg arbeideridrettslag
Arkivskaper Berlevåg arbeideridrettslag (arkivert sammen med Berlevåg turn- og idrettsforening)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Lagsprotokoll
Tidsperiode 1945 – 1949
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord