Kirker og utsmykking i Varanger – gjenbruk og lokalt særpreg

Kirkebygg, inventar og utsmykking bærer preg av kirkehistoriens viktige samfunnsoppdrag gjennom 1000 år. Arbeidet med denne artikkelen har vist at det er nødvendig å bruke mange ulike kilder for å finne fram til historiene om de lokale kirkene og deres interiør. Menighetenes arkiver står sentralt i dette men også arkiver fra privataeie er viktige førstehåndskilder […] Les mer...

Axel Borgen

Arkivet etter Aksel Borgens kilde- og manuskriptsamling oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger Arkivnavn Aksel Borgen – arkivet Arkivskaper Aksel Borgen Arkivref   (id) Reg.base Publ. base   (evt. link til katalogen) Type materiale, ev. også innholdstype Manuskripter og kildemateriale Tidsperiode 1923-1957 Type   virksomhet Personarkiver, manuskripter Sted /   område Sør-Varanger Språk Ordningsgrad Delvis […] Les mer...