Verdens flyktningdag 20.6.

Verdens flyktningdag markeres 20.6. I den anledning ønsker vi å løfte frem Inger Bergmos flyktningearkiv. Arkivet finnes ved Finmarksbiblioteket i Vadsø. Gjennom arkivet får man innblikk  i hvordan asylsøkere og flyktninger i Alta levde sitt hverdagsliv og hvilke aktiviteter de var involvert i. Les mer...

Claus skal følge opp Glemte grupper

Finnmarksarkivenes prosjekt om Glemte grupper er satt i gang igjen. Med Norsk kulturfonds støtte er det ansatt en prosjektarbeider på Finnmark fylkesbibliotek fra og med 1.2.  Han heter Claus Pettersen og kommer fra Tana og Varanger museumssiida hvor han har en delstilling som samlingsforvalter. Claus skal følge opp kontakter fra hovedprosjektet og sørger for at […] Les mer...

Kultursuodjalanruđat čuovvulit vajálduvvon joavkkuid

Arkiivafágalaš fierpmádat Finnmárku-arkiivvat lea ožžon ruhtadoarjaga Norgga Kulturfoandda kulturárbái várrejuvvon ruđain joatkit prošeavtta “Mii leat maid dáppe! Vajálduvvon joavkkuid čalmmustahttin”. Doarjja lea 180 000 kruvnnu ja galgá geavahuvvot čohkket arkiivvaid maid nuortalaččat, mearrasámi guolásteaddjit, kvenat, boazosápmelaččat ja olgoriikalaš unnitlogut leat ráhkadan. Mii vuoruhat arkiivvaid maid joavkkuide gullevaš nissonat leat ráhkadan. https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/prosjektstotte-kulturvern/tildelinger Les mer...