Barn

Vadsø skolekorps støtteforening

Vadsø skolekorps ble stiftet 16. desember 1963. Da vedtok skolestyret i Vadsø å endre navnet på skolens guttemusikkorps til Vadsø skolemusikkorps / Vadsø skolekorps. Samme år ble også Vadsø skolekorps støtteforening stiftet. Les om arkivet til Vadsø skolekorps. Les mer...

FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)

Fellesorganisasjonen (FO) er et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993 og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Arkivet til FO oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...