Bergen

Bergen Sámiid Searvi

Bergen Sámiid Searvi ble stiftet i 1969, et år etter stiftelsen av Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Foreningen ble dannet i en samisk oppvåkningstid og i en tid da mange unge samer fant veien til Bergen for å  studere.  Bergen sámiid searvi er tilsluttet NSR. Arkivet inneholder foreningens  korrespondanse  for årene 1969 – 1993, regnskap 1969 […] Les mer...