Berlevåg

Dagny Loe

Dagny Loe (1913-2010) fra Berlevåg var en av de norske kvinnene som var med i motstandskampen mot tyskerne under andre verdenskrig. Hun hadde tre søstre, som alle mistet sine menn under krigen, og som selv ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer. Les mer...

Dr. Johan Bremer

Johan Bremer (1908–1993) var distriktslege i Finnmark i krigsåra 1939–45. I faglig isolasjon gjorde han der en sosialpsykiatrisk pionerstudie av innbyggerne i sitt distrikt. Hans etterlatte papirer oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum. Les mer...