Fiskebruk

Finotro as., Båtsfjord-anlegget

Arkivet etter Finotro a.s., Båtsfjord-anlegget ble hentet fra fjerde etasje i de gamle produksjonslokalene til Finotro a.s. ved Ytre havn i Båtsfjord. Materialet var stablet på hyller langs tre vegger, men mye lå også spredt på gulvet. Arkivet består av møteprotokoller, kassabøker, lønnslister, akkordoppgaver og timelister, ulike rapporter over produksjon, lager og skipning, samt korrespondanse […] Les mer...

Nils H. Nilsen (Nilsenbruket)

Arkivmateriale til Nils H. Nilsen ble avlevert mars 2017 av Nils H. Nilsens barnebarn Gunn Marit Nilsen. Arkivet består av regnskapsbøker fra 1939 til 1965. I tilleg besitter Båtsfjord Historie- og Museumslag Fiskekjøpsprotokoll 1947-1966. Resten av arkivet er gått tapt. Les mer...

Br. Aarsæther, Kjøllefjord

Aarsæther Kjøllefjord ble etablert i 1942. Bedriften gikk konkurs i 1988, og West Fish AS tok over dette og de andre Aarsæther-brukene i Finnmark. Det nye navnet ble West Fish Aarsæther. Bedriften hadde i 2004 i underkant av 100 ansatte i Kjøllefjord. I 2005 slo Fiskeriselskapene West Fish-Aarsæther i Ålesund og Nordic Sea Holding i […] Les mer...

Br. Aarsæther, Vardø

Brødrene Aarsæther ble opprettet i Ålesund i 1877, av brødrene Anders og Nils Aarsæther fra Ørsta på Sunnmøre. Selskapet var etter 2. verdskrig landets største produsent og eksportør av medisintran, i tillegg til at dei dreiv omsetjing av klippfisk, tørrfisk, ferskfisk, rogn og sild. Aarsæther-avdelingen i Vardø ble etablert i 1924 og var et av […] Les mer...