Kor

Finnmark Sangerforbund

På møte i Vadsø 7. mai 1916 ble det bestemt å opprette Finnmark Sangerforbund, eller Finmarken Sangerforbund som det het den gangen. Finnmark Sangerforbund ble oppløst 30. januar 1993. Arkivmateriale etter Finnmark Sangerforbund er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i flere omganger. Arkivet til Finnmark Sangerforbund består av materiale hovedsakelig fra tidsperioden 1948 – 1965, samt […] Les mer...

Vadsø mannssangforening

Vadsø Mannssangforening ble stiftet 3. mai 1916, men koret hadde allerede uformelt eksistert i lengre tid før dette. Arkivet til Vadsø Mannssangforening utgjør i ordnet tilstand 1,1 hyllemeter. Materialet dekker perioden 1916 – 1991 og består av korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, noter, fotografier og egenproduserte trykksaker (blant annet program- og jubileumshefter). Sammen med det skriftlige […] Les mer...