Museum

Finnmark Museumslag

Finnmark museumslag ble opprettet i møte på Nordkappmuseet i 1983. Museumslagets formål var å være et felles forum for intern drøfting av faglige og administrative spørsmål, organisere arbeidet mellom museene, historielagene og andre organisasjoner som driver museumsrelevant arbeid i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...