Skole

Aust-Finnmark Lærerlag

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Vardø Lærerlag, som ble opprettet i 1893, fungerte som kretslag i østfylket frem til 1906. Karl Ivarsen, tidligere styremedlem i Troms Lærerlag, ble valgt som styreformann i laget. Alle de 10 lagsmedlemmene kom fra Vardø. Aust-Finnmark Lærerlag ble offisielt opprettet på det store lagsmøtet i Alta i 1906. Lokallagene fra […] Les mer...

Finnmark Lærerlag

Arkivet til Finnmark Lærerlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Arkivet dekker årene fra 1966 til 1982 og inneholder møteprotokoller for hovedstyret, avdeling for pedagogisk utvalg og avdeling for skoleledere, samt korrespondanse og saksdokumenter. Les mer...

Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark

Saksarkivet til forløperen til Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark. Norsk Lærerlag ble stiftet 9. juli 1966. Utdanningsforbundet ble stiftet 2. oktober 2001 og er navnet på organisasjonen etter at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet slo seg sammen. Fylkeskontoret for Utdanningsforbundet Finnmark ligger i Alta. Det er lokallag i alle kommuner i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Sámi […] Les mer...

Vest-Finnmark Lærerlag

Vest-Finnmark Lærerlag ble opprettet i 1902 av Talvik lokallag. Vest-Finnmark Lærerlag ble slått sammen med Aust-Finnmark Lærerlag og Finnmark Lærerinneforbund til Finnmark Lærerlag og dannet Finnmark Lærerlag i 1966. Arkivet til Vest-Finnmark Lærerlag består av én møteprotokoll og én mappe korrespondanse som ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Les mer...