Fiske

Norges Råfisklag

Norges Råfisklag ble etablert i 1938 og har som formål gjennom organisert omsetning å sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring. Råfisklaget tilbyr fiskere og fiskekjøpere en rekke tjenester knyttet til omsetning, salg og oppgjør. Arkivmateriale etter Norges Råfisklag oppbevares ved Vardø Museum  Les mer...

Vadsø Fiskersamvirke

Vadsø Fiskersamvirkelag ble stiftet 4. september 1940 på et konstituerende møte i Folkets Hus. Arkivet til Vadsø Fiskersamvirkelag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i september 2010 av styreleder Halvar Thomassen. Materialet består av en møteprotokoll og kopi av årsmøteprotokoll. Les mer...

Vadsø fisker- og transportarbeiderforening

Vadsø fisker- og transportarbeiderforening, avd. 177 av Norsk transportarbeiderforbund ble stiftet 14. september 1949.  I 1970 ble medlemmene til Vadsø fisker- og transportarbeiderforening overført til Vadsø arbeiderforening, avd. 128. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av Karl Mæggelæ, sammen med arkivet etter Vadsø arbeiderforening i mars 2005.  Les mer...