Gamvik

Firmaet A. Brodtkorb A/S, Gamvik (og Vardø)

Grunnlegger Andreas Brodtkorb. Han fikk handelsbrev i Vardø 5. juni 1829. Han overdro forretningen til sin sønn Nicolai Brodtkorb i 1867 som igjen drev den til sin død i 1880. Enken fortsatte forretningen med H.T. Engelsen som disponent inntil 1897. Da overtok H.L. Brodtkorb som ennå drev virksomheten i 1929 . Firmaet drev i hovedsak […] Les mer...