Gjenreisning

Janny Lock – arkivet

 I 2001 besøkte Janny Lock fra Nederland Hammerfest. Hun ville se de norske gjenreisningshusene «i sitt rette miljø». De samme typene hus ga Norges Røde Kors til Nederland etter flomkatastrofen i 1953. Besøket ble filmet, og resultatet ble «Rendezvous Hammerfest». Arkivet som oppbevares ved Gjenreisningsmuseet inneholder dokumenter om hvordan filmen ble lagd. Les mer...

Selskapet Finnmarks Vel

Selskapet Finnmarks Vel ble stiftet november 1945. Foreningen skulle virke for Finnmarks snarlige gjenoppbygging og den kulturelle utvikling «ved å spredning av god lektyre, brosjyrer og ved foredrag og virke for opprettelse av biblioteker så vidt mulig i alle bygder og på større steder slik at all gagnlig lektyre kan bli tilgjengelig for flest mulig». […] Les mer...

Trond Dancke

Arkitekt Trond Dancke var en sentral personen i gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 etter initiativ fra Dancke selv (Odd Selnes). Odd Selnes tok imot arkivet og la det i arkivbokser.  Arkivet er ordnet og katalogisert på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Les mer...