Guovdageaidnu

Anders Bongos foto

Lærer Anders Bongo (1903-1978) var oppvokst i Máze, Masi i Kautokeino og var en av svært få samiske lærere av sin generasjon. Arkivmateriale etter han oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv i Kautokeino.  Hans fotosamling oppbevares vedGuovdageainnu gilišillju /Kautokeino bygdetun. Les mer...

Aslak Nils Sara

Aslak Nils Sara (1934-1996) var norsk- samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen av Nordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Kautokeinolensmann og ordfører Arvid Dahls arkiv

Arvid Johan Leier Dahl (1909-1993) var utdannet jurist og politimann. Han fungerte som lensmann i Kautokeino 1937-1979. Dahl hadde en rekke verv fra 1950 og fremover, bl.a. i Finnmark lensmannslag, Norsk lensmannslag, Kautokeino Kraftlag, Kautokeino Produksjonslag, Norsk-finsk reingjerdekommisjon, Norsk-svensk reinbeitekommisjon, Direksjonen for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, styret i A/S Bidjovagge Gruber og bedriftsforsamlingen i A/S […] Les mer...

Lyder Aarseth

Lyder Aarseth (1886–1951) var lærer i Kautokeino fra 1913 til 1933, da han ble skoledirektør i Finnmark, I perioden 1942-45 var han avsatt av nazistyret. Han døde brått mens han var i stillingen. Hans personlige brev om evakueringen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Odd Mathis Hættas arkiv

Odd Mathis Hætta er født i Kautokeino 1940. Han var lærer blant annet i Kautokeino fra 1963 og i Karasjok fra 1966. Programsekretær ved den samiske redaksjonen i NRK/Tromsø 1966. Konsulent ved Finnmark skoledirektørembete 1964 – 74. Redaktør (deltid) i Ságat 1968 – 74. Tilsatt ved Alta Lærerhøgskole fra 1. mai 1974. Distriktssjef ved NRK […] Les mer...

Samisk rettsarkiv – en kildesamling

En samling av kopier av rettsdokumenter fra Norge, Sverige, Finland og Russland samt i internasjonal rett, med særlig relevans for undersøkelser av samiske rettsforhold som er skapt av / oppbevares ved  Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.  Sámi Arkiiva  ble  etablert i 1988 som et prosjekt i samarbeid med Norges Allmen Vitenskapelig Forskningsråd (NAVF), Nordisk Samisk Institutt og […] Les mer...

Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag

Arkivet inneholder historielagets foreningsarkiv, materiale og dokumentasjon fra foreningens lokal- og kulturhistoriske prosjekter i Guovdageaidnu, deriblant en større intervju- og beretningssamling på lydkassetter. Samisk arkiv har digitalisert og indeksert denne samlinga i 2011 sammen med Digforsk AS i et prosjekt økonomisk støttet av Sametinget. Les mer...