Hammerfest

Janny Lock – arkivet

 I 2001 besøkte Janny Lock fra Nederland Hammerfest. Hun ville se de norske gjenreisningshusene «i sitt rette miljø». De samme typene hus ga Norges Røde Kors til Nederland etter flomkatastrofen i 1953. Besøket ble filmet, og resultatet ble «Rendezvous Hammerfest». Arkivet som oppbevares ved Gjenreisningsmuseet inneholder dokumenter om hvordan filmen ble lagd. Les mer...

Huleboer-samlingen

Huleboer-samlingen ved Gjenreisningsmuseet har materiale fra en rekke arkivskapere og informanter knyttet til andre verdenskrig. Huleboere er betegnelsen på den del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms som høsten 1944 trosset tyskernes ordre om evakuering og gjemte seg i utmarka. De bodde under veltede båter, i gammer, i små huler i fjellet og i steinrøyser […] Les mer...

Jørgen Sivertsen

Jørgen Sivertsen (1889-1970) ble sogneprest i Hammerfest by i 1929, senere også prost samme sted. Han var formann i ulike styrer og råd, varamann til Stortinget og medlem av Hammerfest bystyre. Dette privatarkivet, som oppbevares ved Statsarkivet ved Tromsø, består nesten utelukkende av manuskript og kilder til historien for Hammerfest by som Jørgen Sivertsen fikk […] Les mer...