Idrett

Aust-Finnmark Idrettskrets

Aust-Finnmark Idrettskrets ble stiftet i 1945 da Finnmark ble delt i to idrettskretser. På møte 3. oktober 1945 ble et interimsstyre for Aust-Finnmark Idrettskrets valgt. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag for Idrett og Vest-Finnmark Idrettskrets Les mer...

Finnmark Distriktslag for Idrett

Finnmark Distriktslag for Idrett ble stiftet 27. april 1919 i Kirkenes. I 1945 ble det bestemt at Finnmark skulle deles i to idrettskretser, Aust-Finnmark Idrettskrets og Vest-Finnmark Idrettskrets. Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Vest-Finnmark Idrettslag og Aust-Finnmark Idrettslag. Les mer...

Norild Old Star Club

I.L.Norild Old Star Club ble stiftet 28. november 1977 av 15 Norild-medlemmer, som følge av et initiativ fra tidligere lagspillere. På møtet ble man enige om å danne dette laget, hvis formål er å samle og aktivisere Norilds tidligere spillere og idrettsledere. De generelle kravene til medlemskap er: minimum 50 kamper for I.L.Norilds seniorlag og […] Les mer...