Idrett

Vest-Finnmark Idrettskrets

I 1945 ble det bestemt at Finnmark Distriktslag for Idrett skulle deles i to kretser. Som følge av dette ble Vest-Finnmark Idrettskrets stiftet i 1946.  Fra 1. juli 1971 har disse to kretsene vært sammenslått i Finnmark Idrettskrets. Se også arkivene etter Finnmark Distriktslag for Idrett og Aust-Finnmark Idrettskrets. Les mer...