Krig

Huleboer-samlingen

Huleboer-samlingen ved Gjenreisningsmuseet har materiale fra en rekke arkivskapere og informanter knyttet til andre verdenskrig. Huleboere er betegnelsen på den del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms som høsten 1944 trosset tyskernes ordre om evakuering og gjemte seg i utmarka. De bodde under veltede båter, i gammer, i små huler i fjellet og i steinrøyser […] Les mer...