Sámi

Čálli

Arkivmateriale til Sámi Dáiddarráddi oppbevares ved Sámi arkiiva i Kautokeino. Čálli ble etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli (“Skribenten”). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt. Les mer...

Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd)

Arkivmateriale til Sámi Dáiddarráddi oppbevares ved Sámi arkiiva i Kautokeino. Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd) ble etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli (“Skribenten”). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt. Les mer...

Sámi Aviisaarkiiva / samisk avisarkiv

Samlinger av de samiskspråklige avisene Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir og den samiske avisen Ságat. De tre førstnevnte avisene har vært utgitt i kronologisk rekkefølge, men er nå gått inn. Samlinga er utviklet i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotektjenester, spesielt med tanke på samisk journalistutdanning, skoleelever og forskning. Sámi Aviisaarkiiva er satt sammen av […] Les mer...

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter/ Det samiske nasjonalteatret

Beaivváš lea sámiid nášunalteáhter, ásahuvvon Guovdageidnui. Dat vuodduduvvui 1981:s ja lea áidna profesunealla teáhter Norggas mas lea sámegiella lávdegiellan. BeFor spørsmål om arkivet, ta kontakt med BeaivvaÅ¡ teater. Jos lea jearaldat arkiivva birra, váldde oktavuoda Beaivvaš teáhteriin. / Beaivváš er samenes nasjonalteater og er lokalisert i Guovdageaidnu – Kautokeino. Det ble grunnlagt i 1981 og […] Les mer...