Samisk

Organisasjonen Sámiid Duodji

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon for duodjiutøvere. Dens hovedformål er å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser. Organisasjonen driver også service og informasjonsarbeid for sine medlemmer. Landsorganisasjonen ble stiftet i 1979 og omorganisert i 2000. Det ble da opprettet seks regioner og en faggruppe som dekker alle regionene. Arkivet til Sámiid Duodji oppbevares ved Samisk arkiv. Les mer...

Nuorttanaste

Nuorttanaste er det eneste nord-samiske kristelige bladet og den eldste publikasjonen på samisk som fremdeles kommer ut. Bladet ble etablert i 1898 og er det samiske bladet som har lengst historie.  Les mer...

O/S Sámi Áigi

Sámi Áigi (‘Samisk tid’) var en nordsamisk avis som kom ut i Karasjok i perioden 1979-1989. Sámi Áigi hadde økonomiske problem store deler av tida og gikk til slutt konkurs. Avisen begynte å komme ut da den første nordsamiske rettskrivingen var vedtatt og spilte en svært viktig rolle i å få tatt den nye rettskrivingen […] Les mer...

Sámi Aviisaarkiiva

Samlinger av de samiskspråklige avisene Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir og den samiske avisen Ságat. De tre førstnevnte avisene har vært utgitt i kronologisk rekkefølge, men er nå gått inn. Samlinga er utviklet i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotektjenester, spesielt med tanke på samisk journalistutdanning, skoleelever og forskning. Sámi Aviisaarkiiva er satt sammen av […] Les mer...

Samehusfliden A/L

Arkivet etter Samehusfliden A/L dokumenterer en utvikling av samisk duodji som en moderne salgsnæring. Samehusfliden A/L startet med å omsette samisk husflids- og brukskunst og enkle souvernirartikler, laget av samer, 1.12.1965. Den var lokalisert i Kautokeino / Guovdageaidnu og effektuerte etter hvert bestillinger over hele landet. Arkivet dokumenterer bestillinger, regnskap, korrespondanse, ansettelser og møtevirksomhet. Fra […] Les mer...

Hans Ole Persen

Hans Ole Persen (1903 – 1996), fisker og småbruker i Varangerbotn i Nesseby. Hans etterlatte papirer (brev, saksdokumenter)dokumenterer småbruk- og fiskeridrift i Nesseby. Materialet oppbevares ved Varjját Sámi Musea / Varanger Samiske Museum. Les mer...