Samisk

Aslak Nils Sara

Aslak Nils Sara (1934-1996) var norsk- samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen av Nordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Gudmund Sandvik

Gudmund Sandvik (1925-2008) var professor i rettshistorie; dr. philos. Han var medlem av Samerettsutvalget og Rettsgruppen som utredet retten til land og vann i Finnmark. Han utarbeidet blant annet den historiske begrunnelsen for den nye grunnlovsparagrafen om samenes rettsstilling. Arkivmateriale etter professor Gudmund Sandvik oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Kautokeinolensmann og ordfører Arvid Dahls arkiv

Arvid Johan Leier Dahl (1909-1993) var utdannet jurist og politimann. Han fungerte som lensmann i Kautokeino 1937-1979. Dahl hadde en rekke verv fra 1950 og fremover, bl.a. i Finnmark lensmannslag, Norsk lensmannslag, Kautokeino Kraftlag, Kautokeino Produksjonslag, Norsk-finsk reingjerdekommisjon, Norsk-svensk reinbeitekommisjon, Direksjonen for jakt, viltstell og ferskvannsfiske, styret i A/S Bidjovagge Gruber og bedriftsforsamlingen i A/S […] Les mer...