Samisk

Odd Mathis Hættas arkiv

Odd Mathis Hætta er født i Kautokeino 1940. Han var lærer blant annet i Kautokeino fra 1963 og i Karasjok fra 1966. Programsekretær ved den samiske redaksjonen i NRK/Tromsø 1966. Konsulent ved Finnmark skoledirektørembete 1964 – 74. Redaktør (deltid) i Ságat 1968 – 74. Tilsatt ved Alta Lærerhøgskole fra 1. mai 1974. Distriktssjef ved NRK […] Les mer...

Biskop Alf Wiigs manuskripter

Alf Wiig var første biskop i det nyopprettede Nord-Hålogaland bispedømme i årene 1952-1962. Wiig ble ansatt som sokneprest i Kárášjohka-Karasjok i 1923 og var seinere også ordfører der, fra 1932 til 1934. Etter 2.verdenskrig var han fylkesprost i Finnmark. Alf Wiig var gift med Margarethe Wiig, forfatter av den legendariske første samiske ABC-bok som blant […] Les mer...

Ellen Baltos beretning fra Alaska

I arkivet, som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv, finnes det en beretning av Ellen Balto, maskinskrevet og med hennes navnetrekk. Ellen Balto var født i Nome i Alaska 29. desember 1904. Hun forteller her om bakgrunnen for foreldrenes flytting fra Kárášjohka til Unalakleet i Alaska ca. 1898. Foreldrene fikk arbeid hos U.S. Government […] Les mer...

Israel Ruong arkiiva / Arkivet etter Israel Ruong

Johan Israel Ruong (1903-1986) var svensk-samisk språkforsker. Han deltok også i å grunnlegge SSR; Svenska Samernas Riksförbund i 1950, og ledet organisasjonen fra 1953 til 1967. Ruong var pådriver for å opprette Nordisk Sameråd i 1956 og Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta i 1973. Dette arkivet er Israel Ruongs eget privatarkiv. Det omfatter faglig […] Les mer...

Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie

Fra høsten 1997 til sommeren 1999 gjennomførte professor i rettsvitenskap Kirsti Strøm Bull et forskningsprosjekt om reindriftens rettshistorie. Det sprang ut av et kartleggingsarbeid av samiske sedvaner og rettsoppfatninger som gikk inn i Samerettsutvalgets mandat. Arkivmaterialet om reindriftssaker har vært vanskelig tilgjengelig, det har vært spredt utover ulike arkiv, ikke arkivert kronologisk og også til […] Les mer...

Kildesamling om Isak Mikal Saba

Isak Mikal Saba (1875-1921) var utdannet lærer og ble 11.10.1906 valgt inn på Stortinget som Finnmarksrepresentant for Arbeiderpartiet. Han skrev også teksten til Sámi Soga Lávlla i 1906, som i 1986 ble valgt til samefolkets nasjonalsang. I arkivet finnes en samling dokumentasjon om Saba, samlet av Svein Birger Olsen. Her finnes kopier av Stortingstidende, aviser, […] Les mer...