Samisk

Bergen Sámiid Searvi

Bergen Sámiid Searvi ble stiftet i 1969, et år etter stiftelsen av Norgga Sámiid Riikasearvi (NSR). Foreningen ble dannet i en samisk oppvåkningstid og i en tid da mange unge samer fant veien til Bergen for å  studere.  Bergen sámiid searvi er tilsluttet NSR. Arkivet inneholder foreningens  korrespondanse  for årene 1969 – 1993, regnskap 1969 […] Les mer...

Kopisamling av Samefolkets liste

Samefolkets liste / Sámeálbmot listu var en liste som stilte til valg ved stortingsvalg mellom 1969 – 1981 og fylkestingsvalget 1975 og 1979. Listas formål var å fremme samenes næringer og rettigheter, samt deres åndelige, kulturelle og sosiale situasjon i Finnmark. Lista var ikke bundet til noe politisk parti. Les mer...

Same Ätnam

Same Ätnam er ein samisk organisasjon i Sverige. Same Ätnam vart stifta i 1944 og har som mål å arbeide for samiske interesser, framfor alt interessene til duodji-utøvarar, men også for andre kulturelle spørsmål. Arkivmateriale etter Same Ätnam oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Sámi girjecálliid searvi – Samisk forfatterforening

Samisk Forfatterforening (Sámi Girječálliid Searvi) er samiske skjønnlitterære forfatteres fagforening. Foreningen dekker hele det samiske området og har medlemmer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den tar opp både samiskspråklige forfattere og samer som skriver på et av majoritetsspråkene. Foreningen ble stiftet i 1979 med Kirsti Paltto som første leder. I dag ligger administrasjon i […] Les mer...