Tana

Tana folkeakademi

Tana folkeakademiet ble opprettet i 1968. I følge formålsparagrafen har «folkeakademi til formål å bidra til enkeltindividets vekst og utvikling og fremme et allsidig kulturliv på stedet ved gjerne tiltak og gjennom samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner.» Virksomheten omfatter foredrag, konserter, utstillinger, film, kulturkvelder, kurs og studieringer og andre tiltak som fremmer folkeopplysnings- […] Les mer...

Tana I speidertropp / Inger Liv Lande

Liv Inger Lande (f. Myreng) ble født 11.8.1914 i Finnkongkeila. Familien flyttet til Langnes i Tana. April 1931 startet hun den aller første speidertroppen i Tana. Siden hun var bare 16 år ble hun ansatt som midlertidig troppsfører, med graden troppsassistent, og dispensasjon fra alderskravet som var 17 år. I 1933 ble Liv Inger og […] Les mer...

Levajok Fjellstue

Arkivmateriale fra Levajok Fjellstue ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i januar 2008 av Bernt Olsen. Avleveringen besto av 2 gjesteprotokoller, periodene 1952-1977 og 1965-1977. I forbindelse med brannen i 2007 brant også arkivmaterialet etter 1977, blant annet gjestebøkene, sammen med hovedbygningen.  Les mer...