Vadsø

Vadsø sanitetsforeningens fødselstue

Vadsø sanitetsforening, som det eneste lokallaget i Finnmark, tok i bruk en fødestue med en lønnet faglig ansatt. Brakka som ble kalt “fødebrakka” ble tatt i bruk sommeren 1946 med ett rom og kjøkken. For nybygg fikk sanitetsforeningen tildelt tomt Oscarsgate 20 i 1950. På ekstraordinær generalforsamling 27.6.1950 ble byggeplanen fremlagt. Våren 1952 sto det […] Les mer...

A/S Polarbil

Rutebilselskapet A/S Polarbil ble grunnlagt 1920 med hovedkontor i Vadsø. I 1976 ble selskapet kjøpt opp av Finnmark Fylkesrederi. Arkivmaterialet  etter selskapet oppbevares  både på Finnmark fylkesbibliotek og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.  Under krigen mistet selskapet en stor del av sitt arkiv. Det samme gjelder en stor del av aksjene, men den opprinnelige aksjefortegnelsen ble […] Les mer...

Amundsenbruket

Kjent også som Amundsens landhandel og fiskeforretning.  Firmaet ble startet 1923 av fiskeoppkjøper og handelsmann E.M. Amundsen, Ekkerøy i Vadsø. Arkivet til Amundsenbruket ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek til deponering av Varanger Museum, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i 2010. Les mer...

Firmaet Bernhard Martin Akermand

Bernhard Martin Akermand  var født i Hammerfest 1844. Til Vadsø kom han som betjent hos kjøpmann J.R.Jentoft. På slutten av 1870-tallet startet han egen forretning på Torvet. Han hadde også en stor fiskeforretning i Kiberg. Arkivet til firmaet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Firmaet Ove og Arne Olsen

Arkivet inneholder dokumenter etter forretningsmennene Ove og Arne Olsen. De drev fiskemottak og handelsvirksomhet i Kjeldsenbruket i Ekkerøy fra 1935 til 1969. Arkivmaterialet som ble funnet på Kjeldsenbruket inneholder hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter knyttet til styre og regnskap.  Les mer...