Vadsø

Jacob Tibergs finsk-/kvenskspråklige brev 1869

Brevet er skrevet på finsk/kvensk og er et av flere finsk-/kvenskspråklige dokumenter i Finnmark fylkesbiblioteks privatarkiv.  Vi vet ikke hvordan og når brevet er kommet til Finnmark fylkesbibliotek. Jacob Pehrsson Tiberg, født i 1819 i Korpikylä, Karunki. Flyttet til Norge i 1844. Han døde i 1893 i Kåfjord i Alta. Jacob var ikke gift og […] Les mer...

Sverre Nilssen

Sverre Nilssen var født i 1921 i Tromsø. Som 20-åring ble han ansatt i avisen Nordlys. I 1949 fikk han tilbud om å overta redaktørjobben i avisen Finnmarken i Vadsø. Denne stillingen hadde han til 1993, da han gikk av med pensjon. Han var en pådriver i kulturlivet i Vadsø. Som langvarig styreformann for Finmarksbiblioteket […] Les mer...

Anne Synøve Klavenes-manuskriptet

Anne Synøve Klavenes er født og oppvokst i Mehamn. Der opplevde hun brenningen av stedet i 1944 og flukt til fjells i tre og en halv måned. Familien kom til Vadsø i januar 1945, og dette ble hennes hjemby inntil hun flyttet for godt i 1961 som nyutdannet lærer fra Tromsø Offentlige Lærarskole. I november […] Les mer...

Johannes B. Irgens

Johannes B. Irgens (1905-1982) var utdannet bygningsingeniør (NTH 1928) og var ansatt i Statens vegvesen hele sitt yrkesliv. Han var bl.a. avdelingsingeniør i Vegvesenet i Finnmark (Vadsø) 1939-1942 og overingeniør og vegsjef i Finnmark 1951-1957. Arkivmateriale etter ham oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Peter Vogelius Deinbolls reiseskildring

Reiseskildring fra Finnmark (håndskrevet manuskript) som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Peter Vogelius Deinboll var sogneprest i Vadsø 1816. Han deltok med iver i skolevesenet og ervervet seg også et kjent navn som botaniker. Han var stortingsmann for Finnmark 1821-1824. Lærerskolen i Tromsø ble opprettet etter hans forslag. Les mer...