Finnmarksskrinet

Finnmarksskrinet

Finnmarksskrinet er en felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket. I katalogen finnes det alle de ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket. Liste over alle privatarkivene i Finnmarksarkivene. pdf I katalogen finnes det informasjon: hvilke privatarkiver som er bevart hvem er arkivskaperen hvilke type materiale arkivet inneholder hvor stort arkivet […] Les mer...

Finnmárkogiisá

Finnmárkogiisá lea oktasaš arkiivakataloga priváhtaarkiivvaide fylkkas. Katalogas gávdnojit buot dat birrasii 1000 iešguđet priváhtaarkiivva maid Finnmárkkuarkiivvat oktasaš eaiggáduššá ja maid leat deponeren fylkkas. Les mer...