Politiske partier

Kopisamling av Samefolkets liste

Samefolkets liste / Sámeálbmot listu var en liste som stilte til valg ved stortingsvalg mellom 1969 – 1981 og fylkestingsvalget 1975 og 1979. Listas formål var å fremme samenes næringer og rettigheter, samt deres åndelige, kulturelle og sosiale situasjon i Finnmark. Lista var ikke bundet til noe politisk parti. Les mer...