Berlevåg arbeiderparti

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum. 

Arkivnavn Berlevåg arbeiderparti
Arkivskaper Berlevåg arbeiderparti
Arkivref. (id) A-35
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoll, korrespondanse.
Tidsperiode 1945 – 1970
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord