Media

Sámi Aviisaarkiiva / samisk avisarkiv

Samlinger av de samiskspråklige avisene Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir og den samiske avisen Ságat. De tre førstnevnte avisene har vært utgitt i kronologisk rekkefølge, men er nå gått inn. Samlinga er utviklet i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotektjenester, spesielt med tanke på samisk journalistutdanning, skoleelever og forskning. Sámi Aviisaarkiiva er satt sammen av […] Les mer...

Sverre Nilssen

Sverre Nilssen var født i 1921 i Tromsø. Som 20-åring ble han ansatt i avisen Nordlys. I 1949 fikk han tilbud om å overta redaktørjobben i avisen Finnmarken i Vadsø. Denne stillingen hadde han til 1993, da han gikk av med pensjon. Han var en pådriver i kulturlivet i Vadsø. Som langvarig styreformann for Finmarksbiblioteket […] Les mer...

Nuorttanaste

Nuorttanaste er det eneste nord-samiske kristelige bladet og den eldste publikasjonen på samisk som fremdeles kommer ut. Bladet ble etablert i 1898 og er det samiske bladet som har lengst historie.  Les mer...

O/S Sámi Áigi

Sámi Áigi (‘Samisk tid’) var en nordsamisk avis som kom ut i Karasjok i perioden 1979-1989. Sámi Áigi hadde økonomiske problem store deler av tida og gikk til slutt konkurs. Avisen begynte å komme ut da den første nordsamiske rettskrivingen var vedtatt og spilte en svært viktig rolle i å få tatt den nye rettskrivingen […] Les mer...