O/S Sámi Áigi

Sámi Áigi (‘Samisk tid’) var en nordsamisk avis som kom ut i Karasjok i perioden 1979-1989. Sámi Áigi hadde økonomiske problem store deler av tida og gikk til slutt konkurs. Avisen begynte å komme ut da den første nordsamiske rettskrivingen var vedtatt og spilte en svært viktig rolle i å få tatt den nye rettskrivingen i bruk. Da Sámi Áigi gikk konkurs ble det grunnlagt en ny avis, Min Áigi (‘Vår tid’), som fortsettelse av Sámi Áigi.

Arkivnavn O/S Sámi Áigi
Arkivskaper Sámi Áigi
Arkivref. (id) SAMI/PA-1008
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, styremøtereferater, saksarkiv, korrespondanse, avisutklipp, personforvaltning, regnskap, årsmeldinger.
Tidsperiode 1987 – 1993
Type virksomhet Media / avis (samiskspråklig avis)
Sted / område Karasjok
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 14 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)