Faglige organisasjoner i handel

Hammerfest Handelsstandsforening

Hammerfest Handelsstandsforening ble stiftet 6. april 1844, og foreningen sies å være landets nest eldste. I starten ble foreningen drevet av handelsmenn i Hammerfest by som var opptatt av byens ve og vel. Arkivet til Hammerfest Handelsstandsforening oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.  Les mer...