Hammerfest Handelsstandsforening

Hammerfest Handelsstandsforening ble stiftet 6. april 1844, og foreningen sies å være landets nest eldste. I starten ble foreningen drevet av handelsmenn i Hammerfest by som var opptatt av byens ve og vel. Arkivet til Hammerfest Handelsstandsforening oppbevares ved Gjenreisningsmuseet. 

Arkivnavn Hammerfest Handelsstandsforening (Handelsstanden)
Arkivskaper Hammerfest Handelsstandsforening
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoller, regningsbilag, regnskaps- og kassabøker , møteinnkallinger, referater, årsberetninger og korrespondanse, gjestebok, utklippsbøker
Tidsperiode 1936 – 1996
Type virksomhet Handelsorganisasjoner / næringsforening
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 5-6 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord