Andre ideologiske og kulturelle foreninger

Vadsø historielag

Finnmark fylkesbibliotek deponerer arkivet fra Vadsø historielag. Det er utført avleveringer av materiale i flere omganger. Den første fant sted i 2008 da arkivet ble flyttet fra Vadsø museum til fylkesbiblioteket. Senere har Anne Martha Steinnes, Jørgen Dahl og Eirin Basma Finseth avlevert arkivmateriale. Arkivet er ordnet og katalogisert ved Finnmark fylkesbibliotek januar 2019. Les mer...

Tana folkeakademi

Tana folkeakademiet ble opprettet i 1968. I følge formålsparagrafen har «folkeakademi til formål å bidra til enkeltindividets vekst og utvikling og fremme et allsidig kulturliv på stedet ved gjerne tiltak og gjennom samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner.» Virksomheten omfatter foredrag, konserter, utstillinger, film, kulturkvelder, kurs og studieringer og andre tiltak som fremmer folkeopplysnings- […] Les mer...