Berlevåg folkeakademi

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg folkeakademi
Arkivskaper Berlevåg folkeakademi
Arkivref. (id) A-52
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsmeldinger, korrespondanse og saksdokumenter.
Tidsperiode 1972 – 1980
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle foreninger / folkeopplysning
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)