Dagbøker / manuskripter / reiseskildringer

Johan Mikkelsens dagbok fra evakuering

Dagbok er kopi av en avskrivning av Johan Mikkelsen dagbok fra evakueringen som er avskrevet av Øyvind Mikkelsen. Dagboken besto opprinnelig av to kladdebøker fra tiden da Johan Mikkelsen med hans kone Esther Mikkelsen og noen deres barn ble tvunget til å evakuere høsten 1944. De eldste av hans sønner ble igjen og la seg […] Les mer...

Axel Borgen

Arkivet etter Aksel Borgens kilde- og manuskriptsamling oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger Arkivnavn Aksel Borgen – arkivet Arkivskaper Aksel Borgen Arkivref   (id) Reg.base Publ. base   (evt. link til katalogen) Type materiale, ev. også innholdstype Manuskripter og kildemateriale Tidsperiode 1923-1957 Type   virksomhet Personarkiver, manuskripter Sted /   område Sør-Varanger Språk Ordningsgrad Delvis […] Les mer...

Arnt Øyen

Arnt Øyen var en av rundt 900 000 nordmenn som emigrerte til Amerika i perioden 1825-1925. Arnt dro til Amerika i 1913 mens han var bare 16 år gammel. Han fylte 17 år på turen. Arnt Øyen 26 år senere, i 1939, mens krigen herjet i Europa, reiste han rundt i hjemtraktene i Finnmark og filmet […] Les mer...

Gunvor Sartz

Arkivmateriale etter Gunvor Sartz oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Her finner man sendte og mottatte brev, enkelte dokumenter, notater og dagbøker, samt litteratur, tidsskrifter og programhefter som har hørt til henne. Les mer...