Johan Mikkelsens dagbok fra evakuering

Dagbok er kopi av en avskrivning av Johan Mikkelsen dagbok fra evakueringen som er avskrevet av Øyvind Mikkelsen. Dagboken besto opprinnelig av to kladdebøker fra tiden da Johan Mikkelsen med hans kone Esther Mikkelsen og noen deres barn ble tvunget til å evakuere høsten 1944. De eldste av hans sønner ble igjen og la seg i skjul på fjellet. Familien ble evakuert med skipet Karl Arp til Narvik hvor de ankom den 10. November. 19 November reiste de videre med skipet Stella Polaris til Mosjøen hvor de tok tog videre til Trondheim så til Oslo hvor de ankom den 25/11-1944. Dagboken avsluttes 14/5 mens de er i Oslo.

Arkivnavn Johan Mikkelsens dagbok fra evakuering
Arkivskaper Johan Mkkelsens dagbok fra evakuering
Arkivref (id) Demark-0021
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Håndskrevet dagbok som er kopi av avskrivning av Johan Mikkelsens sønn Øivind Mikkelsen på 1990-tallet.  Kommentar fra Øyvind har avskrevet dagbøkene ordrett som mulig har tillatt meg å rette ordfeil, o.l.
Tidsperiode 26.10. 1944-14.5. 1945
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Tana
Språk norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Johan Mikkelsens dagbok fra evakuering
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Boken ble kopiert  i forbindelse med  prosjektet «Vi er også her! Oppfølging av glemte grupper». Wenche Mikkelsen fra Tana  eier originalen.
Stikkord