Personarkiv

Ingvald Rushfeldt

Ingvald Rushfeldt var en fiskerbonde i Krampenes. Ingvald Rushfeldt er registrert som krigsseiler. Deltok i 2. verdenskrig under hjemmeflåten. Var beskjeftiget om bord i M/S Arild med fraktefart på Finnmark-kysten og evakuering av folk fra Gamvik og Båtsfjord, samt soldattransport. Kilde: https://www.sjohistorie.no/no/sjofolk/708531/ Les mer...

Ingebjørg Hage

Arkivet er en del av grunnlagsdokumentene til doktorgradsavhandlingen «Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark», utgitt i 1996 ved Institutt for Samfunnsvitenskap i Tromsø. Feltarbeidet med registrering av gjenreisningshus ble gjort i perioden 1988-1991 og omfattet stedene Berlevåg, Porsanger, Sørøysund, Kautokeino og Kåfjord. Arkivet består av innsamlet informasjon om hus og husstander […] Les mer...

Jorun Eikjok

Arkivet inneholder dokumenter ifra Jorunn Eikjok ’s aktivitet i kvinneforumer, kvinnenettverk, ulikearrangementer og prosjekter, dokumenter knyttet til deltagelse og vært med arranger ulike konferanser, foredrag. Les mer...