Matvareindustri / slakterier

Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL

Slakterivirksomheten var i drift i perioden 1957 –1985 og utgjør et stykke “industrihistorie på vidda”. Bedriften var en nøkkelbedrift i bygda. Arkivmateriale som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv dekker hele driftsperioden og inneholder hele arkivet etter Kautokeino Produksjonslag  AL / Reinslakteriet AL. Arkivet er spesielt da det er det eneste slakteriarkivet i området […] Les mer...

O. Lundene

Firmaet ble opprettet av slaktermester O. Lundene. Virksomheten omfattet slakteri, pølsemakerforretning og kolonialforretning. Firmaet drev også fiskematproduksjon. Arkivmateriale etter firmaet oppbevares ved Vardø Museum. Les mer...