Nord-Norges salgslag (NNS)

Nord-Norges Salgslag etablerte seg med slakteri og kjøttproduksjon i Hammerfest i 1957. Arkivmaterialet etter bedriften oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.  

Arkivnavn Nord-Norges salgslag (NNS)
Arkivskaper Nord-Norges salgslag (NNS)
Arkivref. (id) GMA 14/95
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Registreringsbok for kundekort, utskrifter fra styre- og avdelingsmøter, regnskapsbøker, regningsbilag, korrespondanse
Tidsperiode 1952 – 1974
Type virksomhet Slakteri
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang Ca. 5 hyllemeter (46 brede esker)
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord